ברכות מעומק הלב לידידינו משה ואילה שילת משפחת איילת השחר עין הבשור-חצור
לרגל זכיית הבן עזריאל הי"ו במקום הראשון בחידון התנ"ך העולמי שנת תשע"ח
יהי רצון שתזכו לקדש שם שמיים בפועלכם 
בשם הנהלת איילת השחר ותושבי עין הבשור
 
חידון התנ"ך, צילום: רבבה ויקיפדיה