הרבנים הראשים לבית משפחת לאו בשיעור פתיחת הזמן בבית מדרש איילת השחר מודיעין