ידידי רבי שלמה רענן, מייסד ומנהל ארגון "אילת השחר", הפועל גדולות ונצורות להרבות תורה בישראל ולקרב לבבות לאבינו שבשמים, נשאל בתחילת חודש ניסן תשע"ז על ידי תושב אחד הקיבוצים בצפון הארץ הנמצא בצעדיו הראשונים של "חזרה בתשובה", כיצד עליו לנהוג בליל הסדר הנערך בחדר האוכל של הקיבוץ, שבו למרבה הצער, נאכל גם חמץ או תערובת

חמץ, מלבד המצות המוגשות לכולם. מצב מורכב זה, מעלה שאלות רבות: [א] מה אחריותו של חבר קיבוץ שומר תורה ומצוות, על חמץ של הקיבוץ. [ב] האם יוצא ידי חובת מצות אכילת מצה, במצה שנרכשה על ידי הקיבוץ. [ג] האם יוצאים ידי חובת מצות סיפור יציאת מצרים, כאשר חמץ נמצא על השלחן. [ד] והשאלה העיקרית היא, האם בכלל מותר לשהות בליל הסדר בחדר שבו אוכלים חמץ.

להורדת התשובה לחצו כאן