בשבת זכור זכינו לחגוג את מלאות השנה השלישית להקמת בית כנסת בזאת בסיועם של בני ישיבת קרית מלאכי

תודה מיוחדת לחברי הקיבוץ הגבאים המסורים מוישיק ואיציק בלעדם זה לא היה קורה.

יתן ה' ובשנים הבאות יתווספו ספסלים לבית הכנסת ולבית במדרש .