בשנה זו זכינו בס"ד לקיים עשרות רבות של קריאת המגילה בקיבוצים ברחבי הארץ.

באופן מיוחד אנו רוצים לברך את חברי קהילת שניר, גונן ועין דור לכבוד  הצטרפותם בשנה זו.

בשמנו ובשם מתפללי הקיבוצים תודה מיוחדת לידידנו ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי על קריאת המגילה ודברי התורה ואגדה בקיבוץ כפר מנחם,

לידידנו מר עודד פלוס על השתתפותו בקריאת המגילה בקיבוץ ניר יצחק,

לתלמידי ישיבת חורב ירושלים על המשך המסורת לקריאת המגילה בשדה אברהם ואחרונים חביבים מאות המתנדבים אשר קראו השלימו מניינים, שימחו ושמחו בעשרות קיבוצים ברחבי הארץ בליל וביום פורים.