חברותא לצרפתים קדימה במלוא הקיטור

עקב האנטישמיות המשתוללת בצרפת חלה נהירה מתמדת של עולי צרפת לישראל. רבים מן העולים אשר החלו את לימודם במסגרת פרוייקט חברותא בצרפת, ביקשו ללמוד עוד.

לאחרונה, איילת השחר קיימה סמינר ל 100 נשים צרפתיות אשר ביקשו להשתלם ולקנות כלים שיאפשרו להם להגדיל את מעגל החברותות. אנו בדרך בס"ד להשלים את חברותת ה-1,000 עד סוף השנה הבעל"ט.