ברוך דיין האמת. ביום שני י"ז במרחשוון נסתלק מעימנו הרב נתן נטע אדלר זצ"ל. הרב אדלר, בן 44, אב לעשרה ילדים (כולם טרם נכנסו לחופה) היה מאבני היסוד של "איילת השחר". המרכז הרוחני של איילת השחר בקרית טבעון לא היה קם ללא מסירות הנפש שלו. תלמיד חכם משכמו ומעלה ואישיות כובשת ומאירת פנים בצניעות ובענווה. אנו באיילת השחר חשים את האבידה העצומה והעם היהודי כולו איבד יהלום נדיר. באותו יום בבוקר אחרי התפילה, בו קיבל את האבחנה הקטלנית על מחלתו, קם על רגליו ואמר "ברוך דיין האמת". ומייד לקח את חפציו ונסע אל הכולל בקרית טבעון להמשיך ללמוד וללמד. לאורך כל מחלתו קיבל את ייסוריו באהבה ולא נשמע מפיו אפילו מילה אחת של תלונה. תמיד בחיוך ומילה טובה לכל. עד סוף ימיו למד בתשוקה גדולה והאיר פנים לכל הסובבים.

איילת השחר אבילה יחד עם משפחתו הנכבדה. המקום ינחמם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד. ומי יתן והרב אדלר זצ"ל יהא מליץ יושר עבורנו ועבור כל עם ישראל.