בפעם הראשונה בחייו, הרב שלמה רענן כובד להיות הסנדק בברית לנכדו. הברית התקיימה בשבת פרשת חיי שרה ברמת בית שמש. שמו של הרך הנולד הוא - דניאל! שפע ברכות עד בלי די, יזכו הרב שלמה ובני ביתו לחגוג ולשמוח ביחד תמיד!