במעמד סיום הלכות כלאים שנלמדו ע"י חקלאים ופעילי חברותא 

במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

זכו החקלאים לברכה בקשה והדרכה.

"יש להימנע מלטעת עצים מורכבים" ​ואף יש לעוקרם. ובחיוך הוסיף "היום אפשר להתקיים ע"י ירקות בלבד"

​"​יש לפרסם את האיסור שבדבר בכל יישוב ויישוב בארץ ישראל"

הורה מרן הגר"ח לחקלאים ולפעילי "איילת השחר"

לתדהמתינו​ התברר,

כי הלכות כלאי​ים אינם מוכרות לרוב החקלאים חלקם​ אף שמרו את השביעית כהלכתה, קובע​ים ​ עיתים לתורה, ​ומשתדל​ים ​לקיים קלה כבחמורה.

איילת השחר נרתמת כעת ביתר כח ויתר עז ללמוד וללמד את הלכות כלאים.

בחודש אלול הב"עלט יתקימו  בע"ה עשרות כנסים במושבים  לעורר ולעודד את החקלאים במצוה חשובה זו.