אחרי הכנסת ספר התורה ברשת פלאפון ארגון חברותא עושה זאת שוב, והפעם בחברת טבע.

עובדי חברת טבע כפר סבא פנו לחברותא בבקשה שיסיעו להם בהכנסת ספר תורה חדש לחברתם,

ידיד חברותא נרתמו, ובע"ה בחודש אלול יכנס הספר לבית הכנסת במקום.

יצוין שספר זה ישמש למתפללים הקבועים וכן לאורחים הרבים הפוקדים את המקום,

כך שקימת ציפייה והתרגשות בקרב העובדים והמתפללים.