זיו הגליל: אחרי חודשים רבים של השקעה מרובה, הצלחנו לסייע ליהודי כבד ראייה, הלוקה בעיורון נדיר שבו הוא מסוגל לקרוא רק לבן על גבי שחור.

האיש, שמתחזק ומתקרב לתורה ומצוות, התחנן זמן רב לסידור, הוא מגיע כל בוקר לבית הכנסת מניח תפילין ומתנדנד....

האברך הרד דוד בלוקה נרתם להדפסת סידור בכתב מודפס לבן על שחור, שיסייע לו בתפילה ובאמירת תהילים.

ב"ה זה יצא היום מבית הדפוס, סידור ייחודי בכתב לבן על שחור.