אחרי עשרות שנים זכו עובדי החברה לבית כנסת וספר תורה במשרדי החברה.

כאלף עובדים מגיעים למשרדים  בגבעתיים מדי יום. 
לבקשת העובדים החל מנין מנחה ושחרית ולכך זקוקים היו לספר תורה.


איילת השחר רואה זכות גדולה לסייע בהקמת מקומות תפילה בפרט בקהילות שתפילה במנין איננה חזון נפרץ.