פרויקט חברותא מתרחב, ועכשיו בנוסף ללימוד אישי בטלפון, ניתן לפתוח גם "שיעור ביתי" במסגרת של לימוד משותף.

השיעור הראשון נפתח ברחובות ביום שלישי שעה 19:00 בבית לביא פוקס. "עד עכשיו כבר הספיק להפיץ הודעה ללמעלה מ-"200 אנשים". הרב נתן פישמן סיפר שהוא מוותר על חלקה לנכד שלו אצל האדמו"ר לטובת השיעור הראשון שיתחיל השבוע ולא ידחה.

מאז נפתחו שיעורים גם במבוא ביתר, וביישוב "ריחן". בקרוב ביישובים רבים נוספים.