בפורים בצהרים היתה לי שיחה שיגרתית עם אחד מחברי הקרובים חבר ובן למקימי הקיבוץ בגליל בסוגיא בה אנו עוסקים שנים מספר - הקמת בית כנסת מפואר בלב הקיבוץ.

הוא סח נודע לי שפורים היום מהשלט בכניסה לבנק -הבנק סגור היום. חג פורים!

נרדמו בשמירה ????

 

עשרות פעילי איילת השחר קראו את המגילה בעשרות קיבוצים חלקם בפעם הראשונה 

בעוטף עזה עברו מבית לבית בחלוקת משלוחי מנות עשרות סדנאות נערכו בהתישבות והשנה גם בקהילה הישראלית בלונדון משפחת אשקי אשר נשלחה ללונדון על מנת לפתוח  בית ישראלי ארחה עשרות רבות של ישראלים במשך החג.

על שולחננו הונחו שלוש בקשות לפתיחת בתי כנסת.

 

כנראה שעד חצי המלכות הנוגע לבנין בית המקדש רלוונטי גם היום...