לאחר מפגשים מרגשים בין החברותות שמעו החקלאים הרצאות מקצועיות ושיחות חיזוק, 

האוירה הייתה חמה ולבבית. והציבור, החקלאי והאברכי, התערבו ודנו בנושא מצוות כלאיים שהיה נושא הערב.