איילת השחר מגיעה עם הרב פנגר לביקור בקרב קהילת הישראלים בלונדון במטרה לחבר בינה ובין קהילת יהודי לונדון מאחר ועד כה הקשר בין הישראלים לבני המקום קלוש ביותר.

במסגרת הביקור ישתתפו הרב שלמה רענן (איילת השחר) והרב יצחק פנגר עם רבני לונדון במטרה ללמוד וללמד איך וכיצד להושיט יד ולפתוח דלת לישראלים אשר קבעו את ביתם בלונדון.