רק לפני חודש ארגון איילת השחר השאיל לישוב קדמת צבי בית כנסת נייד הכולל ארון קודש ספר תורה ריהוט, וכל מה שבית כנסת זקוק לו עד למציאת פתרון קבע. השבוע הוכנס ספר תורה לבית הכנסת הזמני.