החודש נפתחו סדנאות למנהלים ומנהלות, קבוצה של עשרים מנהלים וקבוצה של מנהלות, עשרה חרדים ועשרה חילונים, החותרים לעשיה קהילתית משותפת.

תוכנית זו היא פריצת דרך ראשונה של בניית אימון בין אנשי חינוך, מובילי דעה ומנהיגים בקהילה.

הפרויקט נתמך ע"י עיריית ירושלים והפדרציה של ניו יורק. בשנה הבאה אנו מתעתדים להרחיב את התכנית למחוזות תל אביב וחיפה.