אני ואתה נשנה את העולם ...

מסתבר שזה לא רק שיר ,
מה המיוחד באיש הצנוע הזה הרב אברהם הבר זצ"ל,
מייסד ארגון "מתנת חיים" להשתלות איברים ?
למה כ" כ הרבה אנשים הוכו בתדהמה וצער על פטירתו מהנגיף, כשהוא צעיר לימים ?

הרבה ארגוני צדקה וחסד יש בארץ ובעולם , אבל הרב הבר פרץ דרך למשהו לא נתפס .. להעיז להציע למישהו .
לתת ללא תשלום איבר מגופו !! עבור השני ?! זה נתינה מסוג שהעולם כולו לא הכיר .
עד שבא הרב הבר ושינה את תפיסת הערבות ההדדית שכולנו מצפים ומייחלים לה .
אבל החידוש וזה הפאנצ' בסיפור , כפי שהרב דוד לאו הראשי לישראל אמר בהספדו , הכרתי את הרב הבר בתור בחור בישיבה , ממש לא הדמות של מקים ארגונים ..
אבל מה שדחף אותו זה החשיבה העמוקה למען השני והרצון הכי עמוק לרצות שגם לו יהיה טוב כמו שלי .

על זה הוסיף הסופר והעיתונאי שאול מייזליש בעצמו מושתל כליה . את ההרגשה המחברת והתרוממות הרוח בין התורם לנתרם והיכולת הנדירה של הרב לחבר בין עולמות .

סיכום הדברים :
אנחנו נמצאים ערב יום העצמאות במדינה שקיבצה לכאן יהודים מארצות שונות ומתרבויות שונות . השיח בשנה האחרונה היה נוראי חרב פפיות ממש .
ואנו שואלים את עצמינו , האם אנחנו יכולים לשנות משהו בשיח הציבורי ? בקיטוב החברתי?

הרב הבר מוכיח לכולנו שאפשר! כן ,אני ואתה נשנה את העולם .

"איילת השחר" עוד דוגמא למשהו שמאפשר לדעות שונות לחבר ולהתחבר בלי צלצולים ותרועות .
רצון אחד שמוביל לשינוי גדול !
בואו ביחד
נשנה את העולם!