קהילת בית הכנסת איילת השחר בקיבוץ השומר הצעיר אילון שעל גבול הלבנון הנאבקת על הזכות להתפלל, החליטה לקרוא את שם בית הכנסת בקיבוץ 'שיח ישראל', כשם בית הכנסת שחולל וחוללו בו ספרי התורה.
החלטה התקבלה פה אחד כאות הזדהות על גורל משותף וכואב בו מתקשים יהודים בארץ ישראל לעמד ולהתפלל.